C STUDIO

Втілення веб проекту

Реалізація ідеї, досягнення мети і ефективне використання засобів утілюється в готовому сайті – програмною, багатофункціональною, інтернеторієнтованій системі, яка відповідає очікуванням замовника і задовольняє потреби користувача. На сьогоднішній день неодмінною складовою будь-якого серйозного сайту є наявність CMS – content managment system, яка дозволяє управляти контентом (текстом, графічною інформацією, html-шаблонами дизайну, функціональністю). Це значно знижує трудовитрати на обслуговування сайту, підвищує ефективність його оновлення і функціонування.
На нашому ринку ці системи розробляються з використанням таких вільних серверних мов програмування як PHP/Perl і баз даних MySQL/PostgreSQL. Це обумовлено тим, що на Україні, та й за кордоном переважно на хостінг-серверах встановлені UNIX-системи.
Після установки, тестування і виправлення „багів”, слідує запуск сайту і передача його замовникові. І останніми штрихами, які покликані забезпечити успіх сайту є проведення акцій по його просуванню і «розкручуванню» вже безпосередньо в мережі. На цьому закінчується родовий період і починається самостійне життя сайту.
Але самостійне - не поодиноке, ми можемо й надалі підтримувати працездатність Вашого веб сайту.